Eva Leimbergerová

* 1982, Brno

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek
B. Brecht: Bubny v noci, režie: J. Šiktancová
Café Bizarre režie: H. Kebrtová, Š. Tretiag, T. Verecká
NEGATIV, na motivy díla Bohuslava Martinů, režie: J. Šiktancová

foto: Tomáš Svoboda

Eva Leimbergerová