Tereza Verecká

* 1985, Praha

dramaturgie

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek
B. Brecht: Bubny v noci, režie: J. Šiktancová
Café Bizarre režie: H. Kebrtová, Š. Tretiag, T. Verecká
Voják a tanečnice, na motivy díla H.Ch. Andersena a bratří Grimmů, režie: J. Šiktancová
Depeše pro Jarku Horákovou, režie J:. Šiktancová, L. Hlavica
Elfriede Jelinek: Milovnice, režie: J. Šiktancová
W. Shakespeare: Večer tříkrálový, režie: Zuzana Burianová

foto: Tomáš Svoboda

Tereza Verecká