Koho jsem potkal?

Šiktancová - Vavříková - Navařík 

KOHO JSEM POTKAL?

Autorská pohybová inscenace vznikla ve spolupráci s HAMU v rámci akce Žižkov v pohybu, pořádané festivalem TANEC PRAHA. 

Schody, jeden z častých architektonických prvků Žižkova, nabízejí otázky: Co znamená cesta dolů a co cesta vzhůru? Koho a co potkáváme? Svoji minulost nebo budoucnost? A není nejtěžší potkat sám sebe - právě v tuto chvíli? Projekt Koho jsem potkal? vychází z historie křižovatky tří městských částí zvané pražský gordický uzel, aby se paměť místa stala zdrojem jeho oživení.

Na začátku našeho hledání stojí vždy otázky a podněty, které je možné přetavit do obrazů ve spojení s konkrétním místem - v našem případě schodištěm, které je častou "figurou", prvkem nerovného Žižkova.

Vybrali jsme si schody, které jsou umístěné na území urbanisty nazývaném pražský gordický uzel. Toto území je v jejich pojetí ,,jedním z klíčových, ale objektivně také nejsložitějších míst Prahy." Potkává se zde královské město pražské, území památkové rezervace zapsané do světového kulturního dědictví, ale také městské památkové zóny Karlína a Žižkova. Protínají se zde křižovatky a cesty, přes které proudí denně tisíce lidí. Potkávají se zde osudy lidí, minulost a současnost.

Obraz schodiště pohybem proměněný v most, v koleje s pražci, v tunel, který bylo třeba prorazit, aby mohli lidé překonat hranici. Z původních hradeb se posléze stala hranice a z hranic jizvy.

Koho jsem potkal? Kdo byl ten muž? Kdo byla ta žena? Na koho nemohu zapomenout? Na co nemohu zapomenout?

Jaké jizvy je třeba zacelit?

Co z minulosti kráčí stále za námi?

Režie / choreografie

Jaroslava Šiktancová a Eliška Vavříková

Hudba

Dušan Navařík, František Otakar Kukula

Produkce

Helena Bartošová, Lucie Mlejnková

Hrají

Vojtěch Bartoš, Katarina Hudačková, Omar Torrico Real, Daniela Kolková, Adéla Vávrová, Anna Šefrnová, Kamila Paličková

Koho jsem potkal?Koho jsem potkal?