Trigger point

BodyVoiceBand & HAMU

Trigger point

Dream, love, heart, 

průzračná slova bez praktického využití 

dodávala pocit nějakého jiného, 

netušeného světa.

Týdny zkoušení a experimentování se slovy a jejich tělesností.

zvuk – pohyb – myšlenka - tvar

BodyVoiceBand pokračuje v předchozí spolupráci s katedrou nonverbálního divadla HAMU a v návaznosti na projekty Slyšíš mě?, Koho jsem potkal? a Tři sestry v Erpetu se premiérou TriggerPoint vrací k jedné z jeho původních dramaturgických linií: ke spolupráci pedagogů a studentů, založené na potřebě ověřit si poznatky ze studia v praxi a stát se partnery.

výzkumný / realizační tým: Kristýna Břeská, Eva Dvořáková, Hana Polanská, Jaroslava Šiktancová, Andrea Tomsová, Eliška Vavříková, Kateřina Vernerová

Projekt vznikl za podpory Magistrátu hl. města Prahy, MKČR a Státního fondu kultury. 

Umělecký výzkum Být jinde než tady / slovo jako výbušná třaskavina je podpořen grantem AMU.

premiéra: 3. 12. 2023 

Kapacita je velmi omezená, v případě zájmu si rezervujte vstupenky na bodyvoiceband@gmail.com.