Josefína Voverková

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek

Café Bizarre, režie: H. Kebrtová, Š. Tretiag, T. Verecká

Hugo von Hofmannstahl: Kdokoli, režie: J. Šiktancová, Divadlo na Vinohradech - Pražská křižovatka

NEGATIV, na motivy díla Bohuslava Martinů, režie: J. Šiktancová

E.F. Burian: Láska, vzdor a smrt, režie: Jaroslava Šiktancová

Meet Flannery, režie: Jaroslava Šiktancová

Josefína  Voverková