Tereza Verecká

* 1985, Praha

dramaturgie

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek 

B. Brecht: Bubny v noci, režie: J. Šiktancová 

Café Bizarre, režie: H. Kebrtová, Š. Tretiag, T. Verecká 

Voják a tanečnice, na motivy díla H.Ch. Andersena a bratří Grimmů, režie: J. Šiktancová

Depeše pro Jarku Horákovou, režie J:. Šiktancová, L. Hlavica 

Elfriede Jelinek: Milovnice, režie: J. Šiktancová 

W. Shakespeare: Večer tříkrálový, režie: Zuzana Burianová