Marie Štípková

E.F. Burian: Vojna, režie: J. Šiktancová, choreografie: M. Pacek 

B. Brecht: Bubny v noci, režie: J. Šiktancová

Hugo von Hofmannstahl: Kdokoli, režie: J. Šiktancová, Divadlo na Vinohradech - Pražská křižovatka

Elfriede Jelinek: Milovnice, režie: J. Šiktancová 

E.F. Burian: Láska, vzdor a smrt, režie: Jaroslava Šiktancová

Marie Štípková